Avaleht

lasteturva_logo_ 

Hea sõber!

Oleme äärmiselt tänulikud, kui leiad võimaluse toetada meie laste ja noorte huvitegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi annetades tegevuste toetuseks 5, 10, või 25 eurot! 
Saaja: Tallinna Finantsteenistus  Konto: EE311010220061053015 
V
iitenumber: 5246050050050220  Selgitus: annetus turvakeskusele​

Tallinna Laste Turvakeskus alustas oma tegevust 1993, olles seega kõige
vanem turvakodu Tallinnas. Tallinna Laste Turvakeskuse põhieesmärgiks on varjupaigateenuse osutamine noortele ja lastele, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamine käitumisraskustega noortele, lapsevanemate nõustamine ja noorte sõltuvusp
robleemidega tegelemine. Tänasel hetkel on jagunenud Tallinna Laste Turvakeskus neljaks keskuseks:
Lilleküla keskus (Paldiski mnt. 51/Mooni 1) – Sinu ajutine kodu, kuhu võid tulla, kui
– vajad abi ja kaitset
– oled ohtu sattunud
– oled oma muredega üksi
Nõmme tee keskus (Nõmme tee 99) – sõltuvusvastase taastuabi keskus abivajavale lapsele
Männi keskus (Vana-Pärnu mnt. 9a/2) – turvakodu lastele, kuhu võib tulla ööpäevaringselt
Ema ja lapse turvakodu

Aastas saab meie juurest abi kokku ligikaudu 150 last, noort ja vanemat.

facebook_logo