Rehabilitatsiooniteenus

lasteturva_logo_Rehabilitasiooniteenuste kord Tallinna Laste Turvakeskuses

Tallinna Laste Turvakeskuses osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid alaealiste komisjoni otsuse alusel suunatud alaealistele. Rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse eesti ja vene keeles.

Asutuses koostatakse isiklikke rehabilitatsiooniplaane alaealiste komisjoni otsusel alaealiste mõjutusvahendite seaduse § 1 lõigete 2 ja 3 tähenduses lastele kuni 18. eluaastani.

 Teenused:

 • rehabilitatsioonihindamine ja- planeerimine;
 • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja täitmise tulemuste hindamine;
 • sotsiaaltöötaja teenus;
 • psühholoogi teenus;
 • eripedagoogi teenus;
 • õe teenus.

 Tallinna Laste Turvakeskuse rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad

 • meeskonna juhid, Erika Pütsepp ja Tiina Simson;
 • sotsiaaltöötajad Erika Pütsepp ja Kristina Koorits;
 • arst Piret Aavik;
 • eripedagoog Nele Rande;
 • õde Inna Anfilatova;
 • psühholoogid Oljona Damaskina, Natalja Hmelevskaja, Tiina Simson ja Natalia Krasnopevtseva

Rehabilitatsiooni teenusele saab registreeruda

Rehabilitatsiooniteenustele ja rehabilitatsiooniplaani koostamisele registreerumiseks palume ühendust võtta:

Nõmme tee keskuses Erika Pütsepp 6675650, erika@lasteturva.ee, Nõmme tee 99, Tallinn

Männi turvakodu Erika Pütsepp 6675650, erika@lasteturva.ee, Vana-Pärnu mnt. 9a/2, Tallinn

Lilleküla turvakodus Tiina Simson 6608062, tiina@lasteturva.ee, Mooni 1, Tallinn

 Registreerumisel palume teatada:

 • suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev;
 • isikuandmed;
 • millises koolis või keskuses klient käib (võimalusel küsida sealt eripedagoogiline iseloomustus);

Kaasa võtta:

 • suunamiskiri;
 • eelmine rehabilitatsiooniplaan;
 • iseloomustus õppe-, kasvatus- või hoolekandeasutusest;
 • võimalusel väljavõte arstlikest dokumentidest.

Lisainfot rehabilitatsiooni küsimustes leiate Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.