Lapsevanemate grupitöö

lasteturva_logo_Turvakeskuses viibivate laste aitamiseks on väga oluline vanemate kaasamine ja toetamine. Grupitöödes osalemisel on võimalik vanematel kohtuda sarnaste probleemidega inimestega ning eemaldada oma isiklikku probleemi unikaalsust samas kogeda toetust. Vanematel avaneb võimalus saada uut informatsiooni ning võtta osa erinevaid teemasid käsitlevatest aruteludest. Grupis tekib võimalus arendada oskusi, mis on vajalikud selleks, et vanemal avaneks võimalus kujundada konstruktiivset dialoogi oma lapsega. Ühtlasi on võimalik laiendada oma psühholoogilist kompetentsust kasvatusküsimustes ja usalduslike suhete loomiseks peres. Käsitletavad teemad puudutavad pere mõju lapse isiksuse arengule, lisaks pöörtakse suurt tähelepanu sõltuvuse- ja kaassõltuvuse teemadele.

Grupitöö olulisim eesmärk on õpetada lastevanematele, kuidas luua konstruktiivseid suhteid oma lastega, kes on läbinud sotsiaalpsühholoogilse rehabilitatsiooni Tallinna Laste Turvakeskuses.

Planeeritavate grupitööde kestvus on orienteeruvalt 1.5 tundi ja kohtumised toimuvad 2 korda kuus. Vanemate grupitöödes kasutatakse erinevaid meetodeid: disskussioone, mänge, arutelusid, psühhodraamat, ajurünnakuid, rollimänge, erinevate peresituatsioonide ning  laste- ja vanemate kommunikatsiooni oskuste analüüsi probleemide lahendamisel. Lisaks õpitakse spetsiaalseid harjutusi kommunikatsiooni oskuste arendamiseks