Männi Turvakodu

lasteturva_logo_Tallinna Laste Turvakeskuse Männi turvakodu alustas oma tegevust 01.01.2016. Männi turvakodus osutatakse teenust kuni 14-le lapsele vanuses 3-18 aastat. Turvakodu põhiülesandeks on koos lapse elukohajärgse omavalitsusega tagada vanemliku hoolitsuseta jäänud või ohtu sattunud lastele nende eale ja seisundile vastava hooldamine, meditsiiniline abi, psühholoogiline ja sotsiaalnõustamine. Teenust osutatakse ööpäevaringselt kuid ajutiselt, kuni selleks on vajadus. Turvakodus viibivate lastega töötavad vanemsotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoogid, psühholoog, meditsiiniõde ja perenaine.

Turvakodusse jääv laps hakkab käima oma endises koolis, juhul kui see ei ole võimalik, leitakse lapsele uus kool. Eelkooliealiste laste aega sisustavad sotsiaalpedagoogid eakohaste mängude ja tegevustega. Lapsele tagatakse turvaline keskkond ja regulaarne soe toit. Vajadusel aidatakse omandada vajalikud hügieeniharjumused ja sotsiaalsed oskused. Kooliealisi lapsi abistatakse õppetöös ja luuakse soodne keskkond õpiharjumuse tekkeks.

Laps viibib teenusel, kuni leitakse lahendus lapse elu edasiseks korraldamiseks. Lapse elu korraldamiseks teevad koostööd turvakodu vanemsotsiaaltöötaja, vajadusel psühholoog, lapse vanemad, lapse elukohajärgse omavalituses esindaja, vajadusel lapse kooli esindaja ning Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksuse peaspetsialist.